กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

4 ธ.ค. 2023 12:51:50 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 11
องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีท่านนายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานเปิดในพิธ...

กิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2566

26 ต.ค. 2023 11:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 93
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น.                   ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ่อเลิงกาง ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอม่...

โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรม 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร )

26 ก.ย. 2023 13:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 87
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566           ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ได้จัด โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโล...

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

22 ก.ย. 2023 11:35:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 123
วันที่ 22 กันยายน  2566                นายบรรเทิง  ชะลูด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่  เป็นประธานเปิดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสม...

โครงการส่งเสริมพื้นที่ปลอดการบังคับคดี Execution-Free area Project

29 ส.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 176
โครงการส่งเสริมพื้นที่ปลอดการบังคับคดี Execution-Free area Project ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล UNPSA กิจกรรมที่ 2 สร้างการรับรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายเบื้องต้น...

ศึกษาดูงานการจัดการบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล

18 ก.ค. 2023 10:35:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 132
  ต.ดุมใหญ่  อ.ม่วงสามสิบวันที่ 18  กรกฎาคม 2566 ณ.บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล  บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3  เทศบาลตำบลบุสูง  อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ นายบรรเทิง  ชะลูด นายก อบต...

ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน เรียนรู้การทำเทียนพรรษา"ชุมชนคนทำเทียน" ณ วัดหนองขุ่น

14 ก.ค. 2023 16:15:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 124
วันที่ 14 ก.ค.2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นไป นายบรรเทิง ชะลูด  นายก อบต.ดุมใหญ่และ จนท.อบต.ดุมใหญ่  , กำนัน ผญบ. ต.ดุมใหญ่ , คณะครู/นักเรียนโรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง      ...

การจัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566 การประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล)

27 มิ.ย. 2023 14:24:59 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 128
การจัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566  การประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566...

การจัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566 การประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล)

27 มิ.ย. 2023 14:24:59 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 119
การจัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566  การประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566...

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

16 พ.ค. 2023 14:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 132
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายบรรเทิง  ชะลูด นายก อบต.ตำบลดุมใหญ่ นายยุทธกิจ นาคำมูล ปลัด อบต.ดุมใหญ่  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล  ผู้นำชุมชนได้ออก...

โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริตในองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

22 เม.ย. 2023 11:20:30 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 138
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2566 นายบรรเทิง  ชะลูด นายก อบต.ดุมใหญ่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. อบต.ดุมใหญ่ นายยุทธกิจ  นาคำมูล ปลัดอบต.ดุมใหญ่  หัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล &nbs...

ออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 6

13 เม.ย. 2023 10:50:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 122
   วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2566 นายบรรเทิง  ชะลูด นายก อบต.ดุมใหญ่ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล, ปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบ ได้ออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมทั้งรณรงค...

ออกพื้นที่บ้านดุมน้อย หมู่ที่ 5 บ้านดุมใหญ่ หมู่ที่ 6 เพื่อดำเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยการดำเนินการฉีดวัคซีน

12 เม.ย. 2023 10:50:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 148
วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2566 นายบรรเทิง  ชะลูด  นายก อบต.ดุมใหญ่ นายยุทธกิจ  นาคำมูล ปลัด อบต.ดุมใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลโดยได้รับความร่วมมือจากปศุสัต...

ได้ออกพื้นที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและมอบถุงยังชีพและของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน

11 มี.ค. 2023 10:50:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 161
  วันที่ 11  มีนาคม  2566 นายบรรเทิง  ชะลูด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่  นางคัทลียา  อังคุระษี ผู้อำนวยการกองคลัง  พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริ...

กิจกรรมขับเคลื่อนถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ภายใต้โครงการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลรักษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยและชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ

6 ก.พ. 2023 11:16:37 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 140
วันที่ 26-27มกราคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ได้ดำเนินงาน กิจกรรมขับเคลื่อนถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ภายใต้โครงการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลรักษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยและชุมชนให้ถูกสุขล...

กิจกรรมอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปีงบประมาณ 2566

19 ม.ค. 2023 08:59:34 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 196
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ร่วมกับประชาชนชาวตำบลดุมใหญ่ จัดทำกิจกรรม อาสาพัฒนาภูมิทัศน์ชุมชนตำบลดุมใหญ่ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ วัดบ้านดุมใหญ่ อำเ...

กิจกรรมทำบุญผ้าป่าสามัคคีตำบลดุมใหญ่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ พร้อมทำบุญขึ้นสำนักงานใหม่ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อเป็นศิริมงคล

6 ธ.ค. 2022 16:34:41 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 168
วันอังคารที่  6 ธันวาคม 2565  นายบรรเทิง  ชะลูด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ส่วนรา...

ดำเนินการจัดทำศูนย์สาธิตถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่

22 พ.ย. 2022 09:47:37 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 223
วันอังคารที่  22 พฤศจิกายน  2565  นายบรรเทิง  ชะลูด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่  นายรอง  อกนิตย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่  พร้อมด้วยพนักงาน...