กิจกรรมอนุรักษ์ สืบสานเรียนรู้การทำเทียนพรรษา

9 ก.ค. 2024 16:33:28 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 30
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป        นายอภิชัย พลเสน ปลัดอำเภอม่วงสามสิบประจำตำบล นายบรรเทิง ชะลูด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ คณะผู้บริหาร หัว...

องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ออกพื้นที่ประเมินครัวเรือนต้นแบบ ตามโครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะ

18 มิ.ย. 2024 15:29:41 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 30
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2567          คณะกรรมการบริหารจัดการขยะต้นทาง ได้ออกพื้นที่ประเมินครัวเรือนต้นแบบ ตามโครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทางพื้นที่องค์การ...

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน ซนขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567

17 มิ.ย. 2024 12:01:44 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 52
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน ซนขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ...

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567

6 มิ.ย. 2024 11:53:11 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 31
วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2567  เวลา 08.30น.            นายบันเทิง ชะลูด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่   เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม แล...

นายบรรเทิง ชะลูด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่พร้อมคณะผู้บริหาร/ผู้นำชุมชนได้ออกพื้นที่บ้านดงยาง  หมู่ที่ 1

27 พ.ค. 2024 17:34:58 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 49
  วันที่ 27/05/2567 เวลา 08.00-12.00น.  นายบรรเทิง ชะลูด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่พร้อมคณะผู้บริหาร/ผู้นำชุมชนได้ออกพื้นที่บ้านดงยาง  หมู่ที่ 1 เพื่อเป็นขวัญและ...

เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

6 เม.ย. 2024 14:39:34 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 51
วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น. นายบรรเทิง ชะลูด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ พร้อมด้วย สำนักปลัด และกองช่าง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า...

โครงการก่อสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2567

26 มี.ค. 2024 16:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 133
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น.          นายสุทิน  งามเลิศ นายอำเภอม่วงสามสิบ ลงพื้นที่สำรวจจุดก่อสร้างบ้าน/ซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ ตามโครงการก่อสร้าง...

องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ร่วมกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ

12 มี.ค. 2024 15:20:30 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 170
     นายบรรเทิง  ชะลูด..นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่นำส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาฯ  พนักงานจ้าง  กราบพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพ...

องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ต้อนรับ นายสุทิน งามเลิศ นายอำเภอม่วงสามสิบ ออกตรวจเยี่ยมฯ และให้คำแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6 มี.ค. 2024 14:28:16 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 175
  วันพุธที่ 6 มีนาคม  2567  เวลา 09.00น.            องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ โดยนายบรรเทิง  ชะลูด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ค...

องค์การบริหารส่วนตําบลดุมใหญ่ แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ

6 มี.ค. 2024 11:04:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 160
วันที่  6 มี.ค 2567            นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดุมใหญ่  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดุมใหญ่พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง &nbs...

องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะต้นทาง จากโครงการของ สสส.

27 ก.พ. 2024 11:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 180
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น.         นายบรรเทิง ชะลูด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ นำทีมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน มีนางกองศรี แสนศรี กำนันประจำตำบล พ...

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ เตรียมความพร้อมในการจัดโครงการแข่งขันท่องทำนองสรภัญญะ

27 ก.พ. 2024 10:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 194
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.          นายกิติพล ประวิง ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นำทีม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ส.อบต.ผู้นำชุม...

รายงานการลงพื้นที่ Re-X-Ray โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

12 ก.พ. 2024 14:15:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 386
รายงานการลงพื้นที่ Re-X-Ray โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน   องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่  อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

เข้าร่วมกิจกรรม"สร้างแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาตำบลดุมใหญ่ ประจำปี 2567 "

11 ม.ค. 2024 17:33:55 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 245
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ บ่อเลิงกลาง บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่ นายบรรเทิง ชะลูด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนต่างๆ เจ้าพนักงาน ส.อบต. เข้าร่วมกิจกรรม&q...

องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

8 ม.ค. 2024 09:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 230
 วันจันทร์ที่ 8 มกราคม​ พ.ศ. 2567               นายบรรเทิง ชะลูด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ​ พนักงานส่วนตำบล...

โครงการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลรักษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยและชุมชนให้ถูกลักษณะ“ภายใต้หลักการ ๓ ช:ใช้น้อยลง ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

14 ธ.ค. 2023 14:32:57 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 135
โครงการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลรักษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยและชุมชนให้ถูกลักษณะ“ภายใต้หลักการ ๓ ช:ใช้น้อยลง ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่” ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  วันที่ &n...

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

4 ธ.ค. 2023 12:51:50 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 191
องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีท่านนายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานเปิดในพิธ...

กิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2566

26 ต.ค. 2023 11:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 239
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น.                   ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ่อเลิงกาง ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอม่...