ศึกษาดูงานการจัดการบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล

18 ก.ค. 2023 10:35:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 133

 

ต.ดุมใหญ่  อ.ม่วงสามสิบวันที่ 18  กรกฎาคม 2566 ณ.บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล  บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 
เทศบาลตำบลบุสูง  อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ นายบรรเทิง  ชะลูด นายก อบต.ดุมใหญ่ พร้อมด้วยท่านรองปลัด อบต.ท่านประธานสภา,ท่านกำนัน,ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิกสภา,และพนักงานส่วนตำบลได้เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเพื่อเป็นแนวทางในการจัดให้มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องในพื้นที่ต่อไป