ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน เรียนรู้การทำเทียนพรรษา"ชุมชนคนทำเทียน" ณ วัดหนองขุ่น

14 ก.ค. 2023 16:15:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 124

วันที่ 14 ก.ค.2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นไป นายบรรเทิง ชะลูด  นายก อบต.ดุมใหญ่และ จนท.อบต.ดุมใหญ่  , กำนัน ผญบ. ต.ดุมใหญ่ , คณะครู/นักเรียนโรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง                              
ได้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน เรียนรู้การทำเทียนพรรษา"ชุมชนคนทำเทียน" ณ วัดหนองขุ่น และได้ร่วมบริจาคเงิน เป็นเงินจำนวน  2,764 บาท