องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะต้นทาง จากโครงการของ สสส.

27 ก.พ. 2024 11:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 10
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น.         นายบรรเทิง ชะลูด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ นำทีมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน มีนางกองศรี แสนศรี กำนันประจำตำบล พ...

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ เตรียมความพร้อมในการจัดโครงการแข่งขันท่องทำนองสรภัญญะ

27 ก.พ. 2024 10:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 15
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.          นายกิติพล ประวิง ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นำทีม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ส.อบต.ผู้นำชุม...

รายงานการลงพื้นที่ Re-X-Ray โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

12 ก.พ. 2024 14:15:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 250
รายงานการลงพื้นที่ Re-X-Ray โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน   องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่  อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

เข้าร่วมกิจกรรม"สร้างแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาตำบลดุมใหญ่ ประจำปี 2567 "

11 ม.ค. 2024 17:33:55 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 115
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ บ่อเลิงกลาง บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่ นายบรรเทิง ชะลูด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนต่างๆ เจ้าพนักงาน ส.อบต. เข้าร่วมกิจกรรม&q...

องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

8 ม.ค. 2024 09:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 115
 วันจันทร์ที่ 8 มกราคม​ พ.ศ. 2567               นายบรรเทิง ชะลูด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ​ พนักงานส่วนตำบล...

โครงการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลรักษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยและชุมชนให้ถูกลักษณะ“ภายใต้หลักการ ๓ ช:ใช้น้อยลง ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

14 ธ.ค. 2023 14:32:57 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 63
โครงการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลรักษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยและชุมชนให้ถูกลักษณะ“ภายใต้หลักการ ๓ ช:ใช้น้อยลง ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่” ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  วันที่ &n...

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

4 ธ.ค. 2023 12:51:50 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 95
องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีท่านนายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานเปิดในพิธ...

กิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2566

26 ต.ค. 2023 11:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 160
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น.                   ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ่อเลิงกาง ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอม่...

พิธีวางพวงมาลาถวายเป็นราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยะมหาราช

23 ต.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 119
วันที่ 23 ตุลาคม 2566               คณะบริหารพร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายเป็นราชสักการะ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมร...

โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรม 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร )

26 ก.ย. 2023 13:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 135
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566           ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ได้จัด โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโล...

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

22 ก.ย. 2023 11:35:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 185
วันที่ 22 กันยายน  2566                นายบรรเทิง  ชะลูด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่  เป็นประธานเปิดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสม...

โครงการส่งเสริมพื้นที่ปลอดการบังคับคดี Execution-Free area Project

29 ส.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 282
โครงการส่งเสริมพื้นที่ปลอดการบังคับคดี Execution-Free area Project ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล UNPSA กิจกรรมที่ 2 สร้างการรับรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายเบื้องต้น...

ศึกษาดูงานการจัดการบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล

18 ก.ค. 2023 10:35:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 176
  ต.ดุมใหญ่  อ.ม่วงสามสิบวันที่ 18  กรกฎาคม 2566 ณ.บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล  บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3  เทศบาลตำบลบุสูง  อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ นายบรรเทิง  ชะลูด นายก อบต...

ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน เรียนรู้การทำเทียนพรรษา"ชุมชนคนทำเทียน" ณ วัดหนองขุ่น

14 ก.ค. 2023 16:15:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 165
วันที่ 14 ก.ค.2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นไป นายบรรเทิง ชะลูด  นายก อบต.ดุมใหญ่และ จนท.อบต.ดุมใหญ่  , กำนัน ผญบ. ต.ดุมใหญ่ , คณะครู/นักเรียนโรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง      ...

การจัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566 การประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล)

27 มิ.ย. 2023 14:24:59 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 168
การจัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566  การประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566...

การจัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566 การประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล)

27 มิ.ย. 2023 14:24:59 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 162
การจัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566  การประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566...

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

16 พ.ค. 2023 14:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 190
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายบรรเทิง  ชะลูด นายก อบต.ตำบลดุมใหญ่ นายยุทธกิจ นาคำมูล ปลัด อบต.ดุมใหญ่  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล  ผู้นำชุมชนได้ออก...

โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริตในองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

22 เม.ย. 2023 11:20:30 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 176
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2566 นายบรรเทิง  ชะลูด นายก อบต.ดุมใหญ่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. อบต.ดุมใหญ่ นายยุทธกิจ  นาคำมูล ปลัดอบต.ดุมใหญ่  หัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล &nbs...

ออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 6

13 เม.ย. 2023 10:50:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 143
   วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2566 นายบรรเทิง  ชะลูด นายก อบต.ดุมใหญ่ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล, ปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบ ได้ออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมทั้งรณรงค...