โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

22 ก.ย. 2023 11:35:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 30
วันที่ 22 กันยายน  2566                นายบรรเทิง  ชะลูด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่  เป็นประธานเปิดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสม...

โครงการส่งเสริมพื้นที่ปลอดการบังคับคดี Execution-Free area Project

29 ส.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 97
โครงการส่งเสริมพื้นที่ปลอดการบังคับคดี Execution-Free area Project ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล UNPSA กิจกรรมที่ 2 สร้างการรับรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายเบื้องต้น...

ศึกษาดูงานการจัดการบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล

18 ก.ค. 2023 10:35:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 77
  ต.ดุมใหญ่  อ.ม่วงสามสิบวันที่ 18  กรกฎาคม 2566 ณ.บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล  บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3  เทศบาลตำบลบุสูง  อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ นายบรรเทิง  ชะลูด นายก อบต...

ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน เรียนรู้การทำเทียนพรรษา"ชุมชนคนทำเทียน" ณ วัดหนองขุ่น

14 ก.ค. 2023 16:15:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 77
วันที่ 14 ก.ค.2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นไป นายบรรเทิง ชะลูด  นายก อบต.ดุมใหญ่และ จนท.อบต.ดุมใหญ่  , กำนัน ผญบ. ต.ดุมใหญ่ , คณะครู/นักเรียนโรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง      ...

การจัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566 การประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล)

27 มิ.ย. 2023 14:24:59 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 95
การจัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566  การประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566...

การจัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566 การประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล)

27 มิ.ย. 2023 14:24:59 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 85
การจัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566  การประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566...

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

16 พ.ค. 2023 14:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 97
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายบรรเทิง  ชะลูด นายก อบต.ตำบลดุมใหญ่ นายยุทธกิจ นาคำมูล ปลัด อบต.ดุมใหญ่  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล  ผู้นำชุมชนได้ออก...

โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริตในองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

22 เม.ย. 2023 11:20:30 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 106
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2566 นายบรรเทิง  ชะลูด นายก อบต.ดุมใหญ่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. อบต.ดุมใหญ่ นายยุทธกิจ  นาคำมูล ปลัดอบต.ดุมใหญ่  หัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล &nbs...

ออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 6

13 เม.ย. 2023 10:50:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 94
   วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2566 นายบรรเทิง  ชะลูด นายก อบต.ดุมใหญ่ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล, ปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบ ได้ออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมทั้งรณรงค...

ออกพื้นที่บ้านดุมน้อย หมู่ที่ 5 บ้านดุมใหญ่ หมู่ที่ 6 เพื่อดำเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยการดำเนินการฉีดวัคซีน

12 เม.ย. 2023 10:50:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 105
วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2566 นายบรรเทิง  ชะลูด  นายก อบต.ดุมใหญ่ นายยุทธกิจ  นาคำมูล ปลัด อบต.ดุมใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลโดยได้รับความร่วมมือจากปศุสัต...

ได้ออกพื้นที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและมอบถุงยังชีพและของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน

11 มี.ค. 2023 10:50:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 134
  วันที่ 11  มีนาคม  2566 นายบรรเทิง  ชะลูด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่  นางคัทลียา  อังคุระษี ผู้อำนวยการกองคลัง  พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริ...

กิจกรรมขับเคลื่อนถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ภายใต้โครงการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลรักษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยและชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ

6 ก.พ. 2023 11:16:37 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 118
วันที่ 26-27มกราคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ได้ดำเนินงาน กิจกรรมขับเคลื่อนถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ภายใต้โครงการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลรักษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยและชุมชนให้ถูกสุขล...

กิจกรรมอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปีงบประมาณ 2566

19 ม.ค. 2023 08:59:34 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 156
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ร่วมกับประชาชนชาวตำบลดุมใหญ่ จัดทำกิจกรรม อาสาพัฒนาภูมิทัศน์ชุมชนตำบลดุมใหญ่ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ วัดบ้านดุมใหญ่ อำเ...

กิจกรรมทำบุญผ้าป่าสามัคคีตำบลดุมใหญ่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ พร้อมทำบุญขึ้นสำนักงานใหม่ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อเป็นศิริมงคล

6 ธ.ค. 2022 16:34:41 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 134
วันอังคารที่  6 ธันวาคม 2565  นายบรรเทิง  ชะลูด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ส่วนรา...

ดำเนินการจัดทำศูนย์สาธิตถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่

22 พ.ย. 2022 09:47:37 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 192
วันอังคารที่  22 พฤศจิกายน  2565  นายบรรเทิง  ชะลูด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่  นายรอง  อกนิตย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่  พร้อมด้วยพนักงาน...

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ครั้งที่3/2565

9 ก.ย. 2022 09:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 261
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่   ครั้งที่3/2565 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่

ร่วมประชุม ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565

25 ส.ค. 2022 11:51:55 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 232
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ร่วมกับคณะผู้บริหาร กำนัน/ผู้ใหญ่ทุกหมู่ สมาชิกสภาฯ คณะกรรมการพัฒนาฯ สัดส่วนประชาคมตำบลและประชาชนทั่วไป ร่วมประชุม ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบ...