ท่านสามารถร้องเรียน ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ได้โดย
  1. เขียนคำร้องที่ศูนย์รับร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
  2. ส่งเรื่องร้องเรียนมียัง Facebook แฟนเพจองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่
  3. ทางโทรศัพท์ 045-251-693 , 045-251-694 (วันและเวลาราชการ)
  4. ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง