องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่
ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
Tel: 045-251-693 , 045-251-694
Fax: 045-251-693 , 045-251-694
E-Mail: [email protected]
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ โทร.
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ โทร.

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE