ธารน้ำใจช่วยเหลือ ดุมใหญ่ ไม่ทิ้งกัน

3 ส.ค. 2021 21:19:52 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดุมใหญ่ 83
ธารน้ำใจช่วยเหลือ ดุมใหญ่ ไม่ทิ้งกัน วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ​ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ดุมใหญ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง และศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยบ้านดุมใหญ่ ได้นำพัดลมที่ได้รับบริจาคจากชุมชน  ส่...

ประกาศราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์2563 (ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น)

4 ม.ค. 2021 16:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดุมใหญ่ 499
ทช. อักษร ก-ฐ ทช. (ต่อ) ฐ-ฮ ทม. อักษร ก-จ ทม. (ต่อ) อักษร จ-ภ หม. (ต่อ) อักษร ภ-ฮ ตช. อักษร ก-ฮ ตม. อักษร ก-ช ตม. (ต่อ) อักษร ช-ร   

ข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิบัตรทอง

22 ต.ค. 2020 18:40:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดุมใหญ่ 86
ผู้ป่วยบัตรทองเฮ! รักษาได้ทุกที่ เริ่มนำร่อง กทม. – ปริมณฑล ข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิบัตรทอง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเห็นช...

เรื่อง ความประสงค์รับโอน(ย้าย)

8 ก.ย. 2020 21:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดุมใหญ่ 69
อบต.ดุมใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) ดังนี้ ➡️ประเภท อำนวยการท้องถิ่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา ➡️ประเภท ทั่วไป ตำแหน่ง นายช่า...