การประชุมประชาคมหมู่บ้านเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกรระบบปิด EVAP ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ CP ของห้างหุ้นส่วนจำกัด

8 ธ.ค. 2023 15:45:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดุมใหญ่ 189
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการประชุมประชาคมหมู่บ้านเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกรระบบปิด EVAP ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ CP ของห้างหุ้นส่วนจำกัด  อินทรีฟาร์ม 2004 โดยนายเกียรติเกรียงไกร  ดอกอินทร์  ตำแหน่งผ...

ประชาสัมพันธ์ การส่งคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์

20 พ.ย. 2023 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดุมใหญ่ 196
หน้าที่ความรับผิดชอบต่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รู้หรือไม่ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไม่สามารถนำไปผลิตหรือจำหน่ายเอง โดยไม่ได้รับมอบหมายจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นะคะ การสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์เ...