กิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2566

26 ต.ค. 2023 11:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 94

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น.

                  ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ่อเลิงกาง ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี 
นายบรรเทิง ชะลูด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะสงฆ์ ปลัดอำเภอ คณะผู้บริหาร เจ้าพนักงาน/เจ้าหน้าที่ อบต.ดุมใหญ่ ผอ.รพสต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อสม. ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
โดยกิจกรรมที่ดำเนินการในครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก ๆ คือ การปลูกต้นยางนา และปลูกต้นตาล ซึ่งเป็นไม้พื้นถิ่นเดิม จำนวนกว่า 1,000 ต้น