โครงการส่งเสริมพื้นที่ปลอดการบังคับคดี Execution-Free area Project

29 ส.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 176

โครงการส่งเสริมพื้นที่ปลอดการบังคับคดี Execution-Free area Project ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล UNPSA กิจกรรมที่ 2 สร้างการรับรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายเบื้องต้นทั่วไป ภายใต้แนวคิด House Meeting อุบลราชธานี ปลอดการบังคับคดี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล กำนันตำบลดุมใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป ร่วมรับฟังโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี