โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ

23 มิ.ย. 2022 12:32:38 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 20

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิ.ย. 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ นายบรรเทิง ชะลูด และคณะผู้บริหาร สนับสนุนงบประมาณตาม โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี งบประมาณ 2565 จำนวน 19 กลุ่มอาชีพ

ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด..