สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่12 (อุบลราชธานี) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร”ผู้ควบคุมการผลิตและบริหารกิจการน้ำประปาหมู่บ้าน”

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่12 (อุบลราชธานี) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร”ผู้ควบคุมการผลิตและบริหารกิจการน้ำประปาหมู่บ้าน”

27 พ.ค. 2022 09:32:38 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 65

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่12 (อุบลราชธานี) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร”ผู้ควบคุมการผลิตและบริหารกิจการน้ำประปาหมู่บ้าน” โดยมีท่าน นายบรรเทิง ชะลูด (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่) พร้อมคณะ เป็นประธาน ร่วมกับ นายวุฒิไกร วามสิงห์ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ มากล่าวให้ความรู้ แนะนำสอนวิธีการใช้ชุดทดสอบตัวอย่างน้ำ (Test kit) พร้อมลงนามข้อตกลงความร่วมมือเป็นเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 และสนับสนุนชุดทดสอบคุณภาพน้ำประปาอย่างง่าย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่