ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายผิวจราจร วางท่อระบายน้ำจากบ้านเลขที่ 26 เชื่อมถนนทางหลวงชนบท 3024 (บ้านดงยาง หมู่ที่ 12)

20 ก.ค. 2023 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดุมใหญ่ 151