ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านเลขที่ 60 ถึงวัดป่าโพนเพ็ก ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4

16 มิ.ย. 2023 11:35:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดุมใหญ่ 233