ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 3 ไปยังบ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 10

16 มิ.ย. 2023 11:15:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดุมใหญ่ 101