ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 11 ถึงบ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 11

16 มิ.ย. 2023 11:15:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดุมใหญ่ 110