ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางแดง ผิวพรรณ หมู่ที่ 8 ถึงบ่อเลิงกลาง หมู่ที่ 8

16 มิ.ย. 2023 10:10:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดุมใหญ่ 244