ครงการอบรมส่งเสริม หนึ่งชุมชน หนึ่งครัวเรือน หนึ่งสวนสมุนไพรไทย ต้านภัยโควิค 19 ประจำปี 2565

18 ส.ค. 2022 15:03:11 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 178

องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ร่วมกับ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดุมใหญ่ จัดทำโครงการอบรมส่งเสริม หนึ่งชุมชน หนึ่งครัวเรือน หนึ่งสวนสมุนไพรไทย ต้านภัยโควิค 19 ประจำปี 2565 จัดอบรมวันที่ 18 สิงหาคม 2565 สถานที่ ณ วัดบ้านบัวยาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมีท่าน นายบรรเทิง  ชะลูด (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่) เป็นประธานเปิดงานในการจัดอบรมครั้งนี้ และมีท่านวิทยากรจากโรงพยาบาลม่วงสามสิบ นางอรชร ดวงแก้ว ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยชำนาญการ ได้ให้ความรู้ประโยชน์ในการปลูกพืชสมุนไพร สรรพคุณทางยาในการรักษา และสาธิตขั้นตอน, วิธีการทำการสุมยา จากพืชสมุนไพร