การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากสามแยกข้างวัดหนองแสง ถึง หน้าเมรุวัดบ้านหนองแสง บ้านหนองแสงหมู่ที่ 2

24 มี.ค. 2023 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 132