การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 11 ถึงบ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 11

31 พ.ค. 2023 11:50:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 126