การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 6 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 6 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่

6 ม.ค. 2022 10:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 57