รับการสนับสนุนถุงยังชีพ.เพื่อดำเนการตามโครงการปันนำ้ใจ.ห่วงใย.ผู้ประสบภัยและได้รับผลกระทบจากโควิด19 จาก บริษัท มิตซูไทยยนต์ อุบลราชธานี จำนวน 100 ชุด

30 ก.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 126

วันนี้ 30 ก.ค. 64 เวลา 11.30 น. นายณรงค์ ติ่งแสง นายกอบต.ดุมใหญ่และคณะเจ้าหน้าที่ อบต.ดุมใหญ่  ได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพ.เพื่อดำเนการตามโครงการปันนำ้ใจ.ห่วงใย.ผู้ประสบภัยและได้รับผลกระทบจากโควิด19 จาก บริษัท มิตซูไทยยนต์ อุบลราชธานี  จำนวน 100 ชุด จึงขอขอบคุณบริษัท มิตซูไทยยนต์อุบลราชธานี มา ณ ที่นี้