ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

22 ก.พ. 2019 09:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ดุมใหญ่ 658