ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

18 ต.ค. 2022 11:57:35 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดุมใหญ่ 92