ธารน้ำใจช่วยเหลือ ดุมใหญ่ ไม่ทิ้งกัน

ธารน้ำใจช่วยเหลือ ดุมใหญ่ ไม่ทิ้งกัน

3 ส.ค. 2021 14:19:52 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดุมใหญ่ 291

ธารน้ำใจช่วยเหลือ ดุมใหญ่ ไม่ทิ้งกัน
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
​ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ดุมใหญ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง และศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยบ้านดุมใหญ่ ได้นำพัดลมที่ได้รับบริจาคจากชุมชน  ส่งมอบให้กับศูนย์พักคอยรอเตียงและศูนย์โควิดชุมชน ตำบลดุมใหญ่  เพื่อให้ผู้ประสบภัย ใช้ภายในศูนย์