ตรวจเยี่ยมและตรวจประเมิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลดุมใหญ่

ตรวจเยี่ยมและตรวจประเมิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลดุมใหญ่

27 เม.ย. 2022 15:10:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 65

วันพุธที่ 27 เมษายน  2565
นายบรรเทิง ชะลูด นายกอบต.ดุมใหญ่  มอบหมายให้นายสกล พรมโสภา เลขานุการนายกอบต.ดุมใหญ่พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาอบต.ดุมใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และตรวจประเมินการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ดุมใหญ ประจำปีการศึกษา 2564