กิจกรรม Big  Cleaning Day ภายใต้โครงการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลรักษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยและชุมชนให้ถูกลักษณะ ภายใต้หลักการ 3ช

กิจกรรม Big  Cleaning Day ภายใต้โครงการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลรักษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยและชุมชนให้ถูกลักษณะ ภายใต้หลักการ 3ช

9 พ.ค. 2022 11:56:31 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 48

กิจกรรม Big  Cleaning Day ภายใต้โครงการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลรักษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยและชุมชนให้ถูกลักษณะ ภายใต้หลักการ "3ช ใช้น้อยลง  ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่  องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่  อำเภอม่วงสามสิบ   จังหวัดอุบลราชธานี