วารสารประชามสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ฉบับที่ 9/2567

20 มิ.ย. 2024 16:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดุมใหญ่ 35
วันพฤหัสบดีที่  20  มิถุนายน 2567              นายบรรเทิง  ชะลูด   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ...

ร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น แสดงสัญลักษณ์แสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

18 มิ.ย. 2024 13:04:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดุมใหญ่ 29
วันอังคารที่  18  มิถุนายน 2567   นายบรรเทิง  ชะลูด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่  คณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ พนักง...

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

18 มิ.ย. 2024 12:01:05 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดุมใหญ่ 40
ผู้ที่จะสมัครเป็น อถล. ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้           (1)  มีสัญชาติไทย           (2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์ &nb...

องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

18 มิ.ย. 2024 11:44:37 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดุมใหญ่ 31
วันอังคารที่  18  มิถุนายน 2567          นายบรรเทิง  ชะลูด   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่  คณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์ก...

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5

8 มี.ค. 2024 12:00:48 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดุมใหญ่ 227
ชื่อเรื่อง : มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 รายละเอียด : ตามที่คณะรัฐมนตรี วันที่ 1 ตุลาคม 2562 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นล...

การประชุมประชาคมหมู่บ้านเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกรระบบปิด EVAP ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ CP ของห้างหุ้นส่วนจำกัด

8 ธ.ค. 2023 15:45:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดุมใหญ่ 225
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการประชุมประชาคมหมู่บ้านเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกรระบบปิด EVAP ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ CP ของห้างหุ้นส่วนจำกัด  อินทรีฟาร์ม 2004 โดยนายเกียรติเกรียงไกร  ดอกอินทร์  ตำแหน่งผ...

ประชาสัมพันธ์ การส่งคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์

20 พ.ย. 2023 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดุมใหญ่ 237
หน้าที่ความรับผิดชอบต่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รู้หรือไม่ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไม่สามารถนำไปผลิตหรือจำหน่ายเอง โดยไม่ได้รับมอบหมายจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นะคะ การสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์เ...