ประชาสัมพันธ์ การส่งคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์

20 พ.ย. 2023 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดุมใหญ่ 49
หน้าที่ความรับผิดชอบต่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รู้หรือไม่ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไม่สามารถนำไปผลิตหรือจำหน่ายเอง โดยไม่ได้รับมอบหมายจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นะคะ การสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์เ...

การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย 

7 ก.ค. 2023 11:15:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดุมใหญ่ 97
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569  ตามที่กฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล...