header

การบริหารทรัพยากรบุคคล

สำหรับสมาชิก

232977
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
113
124
237
231327
4196
3458
232977
หมายเลขไอพี: 3.228.10.17
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-09-28 18:02:26

สำนักงานปลัด

 

ยทธนกจ
นายยุทธกิจ นาคำมูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่

พรมณ
นางสาวพรมณี แสงโยธา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นวลจนทร
นางนวลจันทร์ แสนโสม
หัวหน้าสำนักปลัด

พชชานนท
นางพิชชานันท์ ติ่งแสง
นักพัฒนาชุมชน 

ชนดา
นางสาวชุนิดา โพธิ์งาม
บุคลากร

ศรณยพชร
นางสาวศรัณยพัชร  ทองไทย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน

ชาตชาย
จ่าสิบเอกชาติชาย เกตุอรุณ
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

นายครรชต ทองไทย
สิบเอกครรชิต  ทองไทย
เจ้าพนักงานธุรการ

องคนา
นางสาวอังคนา ทศถวิล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

นฤมล
นางสาวนฤมล พิมพ์ผะกา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ออนจนทร1
นางอ่อนจันทร์ ตันสิงห์
ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

วลล
      นางสาววัลลี  พระคุระ
   ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาชุมชน

ชนาธป
        นายชนาธิป  ชนะมี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

อภขาต
        นายอภิชาติ  ยาคำ
    พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

 
     

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี