header

สำหรับสมาชิก

222119
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
146
115
400
220879
850
4377
222119
หมายเลขไอพี: 3.236.97.49
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-07-08 21:22:56

สภาตำบล

ทำเนียบสมาชิกสภา อบต.

8.1

นายไพรวัลย์  พลสันต์
ประธานสภา

12.2

นา่ยประสิทธิ์  คุณสิงห์
รองประธานสภา

17

นายชัยณรงค์  มานาง
เลขาสภา

สมาชิกสภาหมู่ที่ 1 

1.1
     นายสุริยัน ประเสริฐ
     

 

 

1.2
     นายนิยม  โสบุญ

 สมาชิกสภาหมู่ที่ 2

2.1
 นางเข็มทอง  คุณเลี้ยง

 

2.2
   นายสกล  พรมโสภา 

 

สมาชิกสภาหมู่ที่ 3

 

 

 

 

3.2
   นายสุนทร  แนบชิด

 

สมาชิกสภาหมู่ที่ 4

  

 

4.2
    นายสุภี  วรวัตร

   สมาชิกสภาหมู่ที่ 5  

 5.1
นายสายันต์ วิระสุข

 

5.2
  นายสมพงษ์ สุดาชม 

   สมาชิกสภาหมู่ที่ 6  

6.1
นายจำปา  พันธุมา

 

6.2
 นายวิญญาณ  นามแก้ว

  สมาชิกสภาหมู่ที่ 7  

7.1
นายสมศักดิ์ วงศ์คำซาว

 

7.2
    นายสิทธิ เข็มคุณ

   สมาชิกสภาหมู่ที่ 8  

8.1
นายไพรวัลย์ พลสันต์

 

8.2
    นายอนันต์ นิยมศรี

   สมาชิกสภาหมู่ที่ 9  

9.1
นายเสริม ชูช่วย

 

9.2
   นางชูศรี สุวรรณพรม

   สมาชิกสภาหมู่ที่ 10  

10.1
นายสำรวย นิยมสุข

 

10.2
  นายชัยณรงค์ มานาง

   สมาชิกสภาหมู่ที่ 11  

 11.1 
 นายสรฤทธิ์  สวรรค์นานนท์    

 

11.2
  นายสายันต์ วิระสุข

   สมาชิกสภาหมู่ที่ 12  

12.1
นางนิด ขันติกุล 

 

 12.2
  นายประสิทธิ์ คุณสิงห์

  สมาชิกสภาหมู่ที่ 13  

13.1
นายสมคิด ชะลูด

 

13.2
  นายปัญญา จำปาเงิน

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี