header

การบริหารทรัพยากรบุคคล

สำหรับสมาชิก

233498
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
165
165
758
231327
165
4552
233498
หมายเลขไอพี: 3.230.119.106
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-10-01 10:28:23

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

 "องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ จะเป็นองค์กรที่มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การบริการมีคุณภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการขับเคลื่อนกลไกพัฒนา  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี