header

สำหรับสมาชิก

209541
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
20
40
120
208591
541
4007
209541
หมายเลขไอพี: 3.83.188.254
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-04-07 03:35:56

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

 "องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ จะเป็นองค์กรที่มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การบริการมีคุณภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการขับเคลื่อนกลไกพัฒนา  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี