รายงานการประชุมสภาฯ

โลโกรายงานการประชม

รายงานการประชุมสภา อบต.ดุมใหญ่ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561

 

รายงานการประชุมสภา อบต.ดุมใหญ่ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

 

 

รายงานการประชุมสภา อบต.ดุมใหญ่ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

 

 

รายงานการประชุมสภา อบต.ดุมใหญ่ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561

 

รายงานการประชุมสภา อบต.ดุมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

 

รายงานการประชุมสภา อบต.ดุมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

 

รายงานการประชุมสภา อบต.ดุมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

 

รายงานการประชุมสภา อบต.ดุมใหญ่  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

 

รายงานการประชุมสภา อบต.ดุมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

 

รายงานการประชุมสภา อบต.ดุมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

 

รายงานการประชุมสภา อบต.ดุมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

 

รายงานการประชุมสภา อบต.ดุมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563