header

สำหรับสมาชิก

222650
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
84
136
84
221719
1381
4377
222650
หมายเลขไอพี: 18.208.126.130
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-07-12 18:48:23

พันธกิจ

พันธกิจ/ภารกิจ

 

1.ยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม

2.พัฒนาทุนทางสังคมและส่งเสริมอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

3.ยกระดับกลไกการบริหารงานที่ขับเคลื่อนการพัฒนา

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.ประชาชนมีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอต่อความต้องการ

2.ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่อปีสูงกว่าเกณฑ์ จปฐ.

3.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4.สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ

5.ระบบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี