header

การบริหารทรัพยากรบุคคล

สำหรับสมาชิก

232974
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
110
124
234
231327
4193
3458
232974
หมายเลขไอพี: 3.228.10.17
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-09-28 17:57:47

พันธกิจ

พันธกิจ/ภารกิจ

 

1.ยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม

2.พัฒนาทุนทางสังคมและส่งเสริมอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

3.ยกระดับกลไกการบริหารงานที่ขับเคลื่อนการพัฒนา

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.ประชาชนมีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอต่อความต้องการ

2.ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่อปีสูงกว่าเกณฑ์ จปฐ.

3.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4.สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ

5.ระบบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี