ประวัติและตราสัญลักษณ์

logo

ประวัติและตราสัญลักษณ์

     องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ได้กำหนดตราสัญลักษณ์ให้มีลักษณะเป็นวงกลม ภายในวงกลม ประกอบด้วย

หม้อไห หมายถึง เครื่องปั้นดินเผาซึ่งถือว่าเป็นสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

รูปดอกบัว หมายถึง ตำบลดุมใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด

ดวงอาทิตย์ที่เปล่งแสง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของตำบลดุมใหญ่

แม่น้ำและปลา หมายถึง ตำบลดุมใหญ่อุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งน้ำ ซึ่งได้แก่ลำเซบกที่อุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์น้ำนานาชนิด

 

คำขวัญประจำตำบลดุมใหญ่

 

     ลำเซบกแสนสวย         ลือด้วยบุญข้าวตอก

     ข้าวกล้องงอกของดี      ฝีมือปั้นหม้อดิน

     ถิ่นปลาร้าลือนาม          งามด้วยบุญประเพณี

 

13887009 1024453844337275 412959328129056512 n 13669550 1025255037590489 165740557249230454 n

 

13680756 1025993000850026 3234500725047941214 n 13876368 1025255127590480 8991156209247971931 n