header

สำหรับสมาชิก

209537
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
16
40
116
208591
537
4007
209537
หมายเลขไอพี: 3.83.188.254
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-04-07 03:27:47
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างเงินงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำบลดุมใหญ่ เขียนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ 5
เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ 1
เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างเงินงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ 17
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ เรื่อง การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 โครงการค่ะ เขียนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ 38
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ต.ดุมใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี เขียนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ 34
เรื่อง การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ 49
เรื่อง การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ 50
รื่อง การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ 26
การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำบลดุมใหญ่ เขียนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ 52
โครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ 136

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี