header

สำหรับสมาชิก

222657
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
91
136
91
221719
1388
4377
222657
หมายเลขไอพี: 18.208.126.130
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-07-12 19:03:23
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ 21
การกำหนดราคากลาง ตามเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ 31
เรื่อง การกำหนดราคาโครงการก่อสร้างเงินงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ 21
การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างเงินงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำบลดุมใหญ่ เขียนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ 23
เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ 18
เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างเงินงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ 32
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ เรื่อง การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 โครงการค่ะ เขียนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ 52
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ต.ดุมใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี เขียนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ 50
เรื่อง การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ 63
เรื่อง การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ 69

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี