สำหรับสมาชิก

181505
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
174
141
174
180469
3861
6313
181505
หมายเลขไอพี: 100.24.209.47
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2019-08-25 22:17:50
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เรื่อง การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ 7
เรื่อง การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ 6
การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำบลดุมใหญ่ เขียนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ 26
โครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ 117
การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ 313
การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 4 โครงการดังนี้ เขียนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ 105
การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เขียนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ 273
การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างตามเงินงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี (จำนวน 5 โครงการ) เขียนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ 89
ประกาศกำหนดราคากลางตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามเซบก บ้านดุมใหญ่ หมู่ที่ 6 เขียนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ 104
เรื่อง การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 10 บ้านโนนเค็ง สายจากบ้านโนนเค็ง ถึงโรงเรียนบ้านบัวยาง เขียนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ 91

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี