header

สำหรับสมาชิก

209556
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
35
40
135
208591
556
4007
209556
หมายเลขไอพี: 3.83.188.254
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-04-07 04:03:32

ดาวโหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจการจดทะเบียนพาณิชย์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอรับการสงเคราะห์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ภ.บ.ท.5

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ภ.ป.1

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ภ.ร.ด.2

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี