สำหรับสมาชิก

201093
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
74
101
254
199970
3617
2666
201093
หมายเลขไอพี: 3.227.2.246
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-01-28 14:04:16

แผนผังกระบวนงานการให้บริการประชาชน

logo

อ่านเพิ่มเติม: แผนผังกระบวนงานการให้บริการประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน

คมอคะ

คู่มือสำหรับประชาชน

อ่านเพิ่มเติม: คู่มือสำหรับประชาชน

รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

000

รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

อ่านเพิ่มเติม: รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ดาวโหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจการจดทะเบียนพาณิชย์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอรับการสงเคราะห์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ภ.บ.ท.5

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ภ.ป.1

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ภ.ร.ด.2

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี