สำหรับสมาชิก

201296
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
153
124
457
199970
3820
2666
201296
หมายเลขไอพี: 3.214.184.250
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-01-29 23:04:37

ข้อมูลหมู่บ้าน

   

ข้อมูลหมู่บ้าน/เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ จำนวน 13 หมู่บ้าน ดังนี้

 

หมู่ที่  ชื่อหมู่บ้าน   ครัวเรือน
 1  บ้านดงยาง  149
 2  บ้านหนองแสง  142
 3  บ้านฮ่องไผ่  95
4  บ้านโพนเพ็ก  56
5  บ้านดุมน้อย  117
6  บ้านดุมใหญ่  212
7  บ้านท่าลาด  89
8  บ้านบัวยาง  203
9  บ้านดอนชี  60
10  บ้านโนนเค็ง  37
 11  บ้านเลิงน้อย  55
 12  บ้านดงยาง  143
 13  บ้านหนองแสง  145

 

ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง การตรวจสอบบ้านจากทะเบียนบ้าน ข้อมูล ณ มกราคม 2559 

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี