สำหรับสมาชิก

181502
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
171
141
171
180469
3858
6313
181502
หมายเลขไอพี: 100.24.209.47
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2019-08-25 22:17:34

ข้อมูลสภาพสังคม

ข้อมูลสภาพสังคม/ลักษณะภูมิประเทศ

              ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบค่อนข้างเรียบ มีความลาดชันตั้งแต่ 0.2% และมีลักษณะพื้นที่เป็นลูกคลื่นลาดเล็กน้อยถึงลาดชัน นอกจากนี้ยังมีสภาพพื้นที่แบบสันดินริมแม่น้ำตามแนวลำเซบก ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของตำบล บริเวณพื้นที่ของตำบลมีลำห้วยหนองน้ำกระจายอยู่หลายแห่ง แต่ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพตื้นเขิน สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย

อาณาเขตติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่างๆดังนี้

          ทิศเหนือ       ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบกและอำเภอลืออำนาจ

          ทิศใต้           ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง

          ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

          ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี