header

การบริหารทรัพยากรบุคคล

สำหรับสมาชิก

248603
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
112
130
112
247031
2589
4713
248603
หมายเลขไอพี: 3.238.70.175
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2021-01-17 23:31:05

รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศ 300x225

องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ประกาศรับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

 

1.พนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไป

-ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติการ/ชำนาญการ  จำนวน  1  อัตรา

 

2. พนักงานส่วนตำบลประเภทสายผู้บริหาร

-ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง  จำนวน  1  อัตรา

 

เอกสารประกอบการพิจารณา

1.คำร้องขอโอน (ย้าย)                                      จำนวน  1  ชุด

2. สำเนาทะเบียนประวัติพนักงาน                         จำนวน  1  ชุด

3. หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย)                           จำนวน  1  ฉบับ

4. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา     จำนวน  1  ฉบับ

5. สำเนาวุฒิการศึกษา                                       จำนวน  1  ฉบับ

6. หลักฐานอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง                                 จำนวน  1  ชุด

 

(หากสนใจมาหาประสบการณ์ร่วมกันสามารถติดต่อได้ที่  เบอร์โทร 045-251693  งานการเจ้าหน้าที่ ) 

 

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี