ประกาศรับสมัครบุุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง

 

3 6.jpg 6 800x404

องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

คณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ จำนวน 3 คน

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 7  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เวลา 08.30 - 16.30 น. (วันเวลาราชการ)

 

สถานที่รับสมัค ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่

สามารถอ่านรายละเอียดตามประกาศด้านล่างได้คะ

 

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง

 

การขอรับใบสมัคร 

สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่

หรือ  ดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการสรรหา