เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563


logoDumyai

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563