งานสถาปณา 134 ปีเมืองม่วงสามสิบ

12733647 1550058175320958 21062617578190329 n

งานสถาปณา 134 ปี เมืองม่วงสามสิบ ณ โรงเรียนม่วงสามสิบอำนวยปัญญา