header

สำหรับสมาชิก

209563
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
42
40
142
208591
563
4007
209563
หมายเลขไอพี: 3.83.188.254
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-04-07 04:11:13

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

กตพล
นายกิติพล ประวิง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

nopic
นางสาวพิมพ์ศนิตา จึงสุทธิวงษ์
นักวิชาการศึกษา

                                                                  nopic
                                                                        นายธวัชชัย ถิระโคตร
                                                                      ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

จรฏธ
นางจิรัฏธ์ จินดาวัลย์
ครูผู้ดูแลเด็ก

ฉตรธนส
นางสาวฉัตร์ธนัส นพคุณ
ครูผู้ดูแลเด็ก

ชตมา
นางชุติมา ดอกอินทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก

ธราพร
นางธีราพร วุฒิเศลา
ครูผู้ดูแลเด็ก

ศศญาภรณ
นางศศิญาภรณ์ อุวอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

สมพร
นางสมพร คำแปร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

nopic
นางพจนีย์ อนุสิทธิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

บญงาม
นางสาวบุญงาม บัวลา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

อภญญา
นางสาวอภิญญา บุญส่อง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี